Nhà Quý Vị

Các Giải Pháp Năng Lượng cho Nhà Quý Vị

Chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin tin cậy giúp quý vị tiết kiệm năng lượng và giảm hóa đơn của mình. Sử dụng trang này để tìm tài nguyên và chương trình cho phép quý vị quản lý chi phí, giảm sử dụng năng lượng, và được giúp đỡ trả hóa đơn.

Thông Tin Quản Lý Năng Lượng

Sử dụng công nghệ để giúp quý vị tiết kiệm năng lượng trong nhà. Ghé thăm Trung Tâm Quản Lý Năng Lượng để tìm hiểu các sản phẩm thông minh, các chương trình thông minh và các công cụ thông minh.

Tìm Cách để Tiết Kiệm Hơn

Illustration of a truck with a refrigerator being loaded

Hồi Phí & Ưu Đãi

Tận dụng hồi phí trên các đồ gia dụng tiết kiệm điện và nhiệt kế thông minh để nhận tiền ngay và giảm hóa đơn của quý vị về lâu dài.

Image of customer browsing through SCE site on an iPad

Giá Biểu Đang Thay Đổi

Không ai thích điều bất ngờ trên hóa đơn của mình. Tìm hiểu về các tuỳ chọn giá biểu mới và sử dụng Công Cụ Ước Tính Hóa Đơn trực tuyến của chúng tôi để xem quý vị sẽ bị ảnh hưởng như thế nào.

Expose as Block
No
Illustration of electric vehicle being charged inside garage

Xe Điện và Quý Vị

Có thắc mắc về xe điện (EV)? Chúng tôi có thông tin quý vị muốn khám phá những lợi ích của EV hôm nay.

girl on swing

Chương Trình Giảm Giá Mùa Hè

Thu về khoản tín dụng hóa đơn lên đến $180 và tận dụng các tùy chọn chương trình linh hoạt phù hợp với mức tín dụng hoặc mức độ thoải mái của quý vị. Không mất phí ghi danh hoặc tham gia.

Expose as Block
No

Giúp Trả Hóa Đơn

Husband and Wife looking at the bill

Chương Trình CARE / FERA

Tìm thông tin về các chương trình đặc biệt có giảm giá giá biểu hàng tháng cho các hộ gia đình hội đủ điều kiện.

Customer Support woman with a headset

Chương Trình Hỗ Trợ Tiết Kiệm Năng Lượng

Một số khách hàng có thể hội đủ điều kiện để có các giải pháp tiết kiệm tại nhà và thay thế các đồ gia dụng tiết kiệm năng lượng miễn phí.

Expose as Block
No
Senior Woman checking her bill on an iPad

Giúp Đỡ Thêm với Hóa Đơn của Quý Vị

Xem tất cả các tùy chọn của quý vị để quản lý hóa đơn khó, bao gồm sắp xếp trả hóa đơn, hỗ trợ công và còn nhiều nữa.

Expose as Block
No

Bên Trong Edison: SCE Tặng Nhà Tiết Kiệm Năng Lượng cho Cựu Chiến Binh Quận Cam

Đó là căn nhà dùng hoàn toàn điện mặt trời của tương lai.

Three SCE service men in hard hats fixing a pole

Chương Trình Bảo Lãnh Dịch Vụ

Những người khác nhau có các nhu cầu khác nhau. Đó là lý do tại sao chúng tôi cam kết có dịch vụ đặc biệt khi chúng tôi cung cấp năng lượng. Trang Chương Trình Bảo Lãnh Dịch Vụ của Chúng Tôi cung cấp danh sách các bảo lãnh dịch vụ mà chúng tôi đã thực hiện thể hiện cam kết của chúng tôi đối với khách hàng.